Kompetencje

Nasze przedszkole jest przedszkolem twórczym, przepełnionym działaniami teatralnymi, śpiewem i przyjazne dla dzieci, rodziców oraz pracowników.

W pracy pedagogicznej stale pamiętamy o słowach Janusza Korczaka „Mów Dziecku że jest dobre że może, że potrafi”, oraz że „ nauka jest bardziej efektywna kiedy sprawia radość”. ( Peter Kline)

Podstawą sukcesu działalności zespołu jest dobrze układająca się współpraca z rodzicami. Nadrzędnym celem tej współpracy jest dobro dziecka, stąd starania o ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego.

W przedszkolu odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.
W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i aktywne metody. Tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy.

W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno-kompensacyjnym, porządkowym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków. Czas popołudniowy wypełniają natomiast dodatkowo swobodne zabawy inicjowane przez dzieci oraz zajęcia, takie jak:

rytmika,
język angielski,

Wyżej wymienione zajęcia dodatkowe są organizowane bezpłatnie dla wszystkich dzieci w przedszkolu.