Struktura własnościowa i majątek

Sprawozdanie finansowe placówki za 2019 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansowego Oświaty Praga-Południe m.st. Warszawy